ikona - słuchawka +48 33 817 07 03

zmy573@akl.xyz ikona - koperta

logo - MEGHIL
 

kontakt

Meghil Sp. z o.o.

ul.Żywiecka 69, 43-365 Wilkowice

REGON 021326917, NIP 8971765264

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362834, kapitał zakładowy 240.000 zł, BDO: 000111493.

MEGHIL

producent małogabarytowych wyrobów metalowych

ul. Żywiecka 69, 43-365 Wilkowice